Studiegids

nl en

Grammatica 2-1 - Taalvaardigheid II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven B

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammaticaregels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammaticaopdrachten.

Rooster

Zie het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege: deelname verplicht.

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen. Gedurende het semester moet drie keer een grammaticaopdracht worden ingeleverd. Het cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt om het extra materiaal (opdrachten en oefeningen) beschikbaar te stellen.

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

Aanmelden

Aanmelding via uSis

Contact

Mw. j. Caspers

Opmerkingen

Aansluiting:
Uitbreiding met het college Taalvaardigheid II: Grammatica/Schrijven.
Doelgroep:
Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands