Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Nederlands - Taalwetenschap II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voldoende voor alle onderdelen van Taalverwerving I.

Beschrijving

In dit college leren we hoe het Nederlands zich in de afgelopen duizend jaar ontwikkeld heeft. Er zijn grote verschillen tussen de grammatica van het Middelnederlands, het zeventiende-eeuws en het moderne Nederlands. Dat komt niet alleen door taalkundige, maar ook door politieke en literaire factoren. Aan de hand van tekstfragmenten uit de afgelopen eeuwen vanaf het Middelnederlands tot nu bestuderen de studenten de belangrijkste veranderingen van het Nederlands. Ook de positie van de Nederlandse taal in de maatschappij komt aan de orde; zo wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van de standaardtaal, de status van dialecten en streektalen en het Nederlands in de eenentwintigste eeuw.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van de interne geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkelingen in de taal zelf), in samenhang met de externe geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkeling van de taal in de maatschappelijke context). Bij de interne geschiedenis hoort de kennismaking met primaire teksten uit de opeenvolgende taalfasen en de specifieke kenmerken daarvan. De externe geschiedenis wordt gezien in de context van de geschiedenis van Nederland in het algemeen; zij betreft bijvoorbeeld het streven naar een eenheidstaal door de nieuwe republiek in de 16de en 17de eeuw.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege met vragen en opdrachten. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten. Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

  • Guy Janssens en Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu. 2de druk. Leuven, 2005. Aanvullende literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de docent: Drs. M. Arends

Opmerkingen

Doelgroep: studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor het oudere Nederlands.