Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1 - Cultuurwetenschap II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen tot 1800. Naar aanleiding van de colleges lezen de studenten gedichten, korte verhalen, romans en romanfragmenten.
Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste werken van de Nederlandse letterkunde vanaf de middeleeuwen tot 1800. Inzicht in de ontwikkelingsgang van de oudere Nederlandse letterkunde. Omdat dit college in het Nederlands wordt gegeven draagt het automatisch bij tot het verbeteren van de taalvaardigheid.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Er wordt een schriftelijk tentamen afgelegd over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet electronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

  • Literatuur – primair en secundair – wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

Voor informatie: mail de docent: Prof.dr. O.J. Praamstra

Opmerkingen

Overzicht: De studenten bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens de colleges behandeld worden. In het eerste college wordt het ontstaan van de Nederlandse letterkunde behandeld; in de volgende vijf de letterkunde tijdens de Middeleeuwen, vervolgens eveneens in vijf colleges de letterkunde tijdens de Renaissance en in de laatste twee colleges de letterkunde tijdens de Verlichting. Een proeftentamen maakt deel uit van de cursus.

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.