Studiegids

nl en

Analyse Literaire teksten - Taalvaardigheid II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voldoende voor Lezen/ Woordenschat 2 – Taalverwerving I.

Beschrijving

Aan de hand van een serie korte verhalen van moderne Nederlandse auteurs wordt de verteltechniek in literaire teksten behandeld. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde, zoals: wat is het effect van het gekozen perspectief, hoe bouwt een auteur spanning op, hoe krijgen de personages gestalte? Buiten de teksten wordt aandacht besteed aan algemene theoretische vragen, bijvoorbeeld over de relatie tussen literatuur en werkelijkheid.

Leerdoelen

In de eerste plaats maken studenten kennis met bekende auteurs uit de Nederlandse literatuur. Daarnaast krijgen ze inzicht in de basistheorie van de literaire analyse, en leren ze de theorie zelfstandig toe te passen. Bovendien doen ze enige ervaring op met onderzoeksvaardigheden op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Ten slotte kunnen de studenten hun presenteervaardigheid alsook hun schrijfvaardigheid in het Nederlands verbeteren. De verbreiding van de Nederlandse woordenschat is ook een doel van dit college: iedere week leren studenten een lijst nieuwe woorden, afkomstig uit de behandelde verhalen.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Toetsing

De toetsing omvat een werkstuk en een tentamen
Werkstuk

  • het werkstuk heeft een omvang van ongeveer 1000 woorden.

  • het werkstuk wordt binnen twee weken na de presentatie ingeleverd.
    Tentamen

  • open vragen naar aanleiding van een verhaal (bij dit deel van het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan) • een woordenschattentamen.
    Het eindcijfer wordt bepaald door het werkstuk (20%) en het tentamen (80%).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van het studiemateriaal.

Literatuur

Syllabus Literaire teksten; overig materiaal wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Informatie bij de docent: Prof. dr. O.J.Praamstra.

Opmerkingen

Aansluiting: Dit college sluit aan bij Nederlandse letterkunde voor 1800 en na 1800.
Overzicht: In de eerste vijf colleges wordt de basistheorie van de literaire analyse behandeld en worden verschillende verteltechnieken besproken: perspectief, personages, tijd, spanning, thema en motieven. Daarnaast wordt telkens één kort verhaal besproken. In het tweede deel van de collegereeks (college zes t/m dertien) bespreken studenten zelf verhalen voor de groep, alleen of in groepjes van twee of drie. Deze bespreking dient als basis voor het werkstuk dat studenten aan het eind van de collegereeks moeten inleveren.
Voor het woordenschatgedeelte werken de studenten zelfstandig, m.b.v. vocabulairelijsten en oefeningen.