Studiegids

nl en

Inleiding Linguïstiek - Taalwetenschap II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voldoende voor Taalanalyse.

Beschrijving

Aan de hand van het boek Taal en taalwetenschap wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweede-taalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen aan de orde. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Wekelijkse opdrachten. De cursus wordt afgesloten met een tentamen bestaande uit open vragen.

Blackboard

De wekelijkse powerpointpresentaties worden op Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • R. Appel e.a. (red.), Taal en taalwetenschap (Oxford, Blackwell Publishing, 2002), isbn 0-631-23038-6.

Aanmelden

Via u-Sis.

Contact

Bij de docent: Dr. J. Caspers