Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 2 - Cultuurwetenschap II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Nederland van 1780 tot heden. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten.
Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780 tot heden. Omdat dit college in het Nederlands wordt gegeven draagt het automatisch bij tot het verbeteren van de taalvaardigheid.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Er wordt een schriftelijk tentamen afgelegd over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet electronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

  • J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vierde herz. dr., Baarn, 2006, p. 222-232, 246-256 en 314-374.

Verdere literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

Informatie bij de docent: Prof.dr. O.J. Praamstra

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.

Overzicht: De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. In het eerste college wordt de periode 1780 – 1813 behandeld; in de volgende twee colleges de periode 1813 – 1830; ook in twee colleges de periode 1830 – 1870; in de volgende drie colleges de periode 1870 – 1918; ook in drie colleges de periode 1918 – 1965; en in de laatste twee colleges de periode 1965 – heden. Een proeftentamen maakt deel uit van de cursus.