Studiegids

nl en

Russische grammatica 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal (morfologie en syntaxis) en maakt men ook kennis met het Russische schrift-, klank- en spellingssysteem en de beginselen van de fonetiek. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de uitspraak Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in.

Elke week is er voor dit onderdeel een vast aantal bijeenkomsten bestaande uit grammaticacolleges, gevolgd door werkcolleges in het talenpracticum en in de computerzaal. De student bestudeert als voorbereiding op de grammaticacolleges bepaalde paragrafen uit het handboek, leest een opgegeven tekst, en vertaalt en analyseert deze. Ook worden er schriftelijke oefeningen gemaakt. Tijdens de grammaticacolleges zal een aantal complexe problemen in detail worden besproken en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen over de bestudeerde stof. De grammaticacolleges zijn gekoppeld aan bijeenkomsten in het talenpracticum (uitspraak, verstaan, vaardigheid in het gebruik van diverse grammaticale vormen en structuren) en de computerzaal (oefening van de morfologie m.b.v. het programma RUMOR).

Leerdoelen

Zie beschrijving hierboven.

Rooster

Het eerste deel (PGR1) in het eerste semester maakt deel uit van het minorprogramma Slavische Talen en Culturen.
Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege, talenpracticum en computerzaal

Toetsing

Twee tentamens PGR1 (1e semester – 10 ECTS), PGR2 (2e semester – 10 ECTS) en tussentoetsen.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  • Russisch voor Slavisten deel 1+2

Beide titels zijn te koop bij het Studiepunt Letteren.
Zie ook: Studiemateriaal online

Aanmelding

Via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma