Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Slavische Taalkunde 5
Academische vaardigheden 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Inleiding in de Ruslandkunde 5
Inleiding Russische Letterkunde 5
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A 5
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B 5
Russische grammatica 1 10
Russische grammatica 1 10
Russische Leesvaardigheid 5

Tweede jaar (Rusland)

Het eerste semester wordt besteed aan wetenschapsfilosofie, grammatica, taalverwerving en aan cultuurkunde en geschiedenis van de Sovjet-Unie.
In het tweede semester ga je 3 maanden naar Sint-Petersburg.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Russische grammatica 2 5
Russische taalvaardigheid 2 5
Seminar Russische Cultuurkunde 10
Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B) 15
Slavische Taalkunde 2: Historisch-vergelijkende taalkunde 10
Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid 5

Tweede jaar (Leiden)

In het 1e semester volg je naast taalvaardigheid en de seminars geschiedenis en cultuurkunde, kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief. In het 2e semester volg je o.a. wetenschapsfilosofie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Russische grammatica 2 5
Russische taalvaardigheid 2 5
Seminar Russische Cultuurkunde 10
Slavische Taalkunde 2: Historisch-vergelijkende taalkunde 10
Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: leesvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2: thuisblijfprogramma: schrijfvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid 5

Derde jaar

Dit is het jaar dat je je BA examen zult halen. Het jaar bestaat uit economie en politiek, je BA werkstuk en mag je een keuze maken uit een ruim assortiment aan keuzevakken / minoren.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde 10
Werkstuk Slavische talen en culturen 10
Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: leesvaardigheid 5
Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: mondelinge taalvaardigheid 5
Russische Letterkunde 3 10

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors in de Slavische talen en culturen beheersen het Russisch zodanig, dat zij zonder hulpmiddelen niet-specialistische teksten kunnen lezen en in normaal tempo over niet-specialistische onderwerpen kunnen converseren. Dit niveau stelt hen ook in staat hun taalvaardigheid in een specialistische richting zelfstandig uit te breiden. Ze kunnen Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen en hebben inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van de Slavistiek zich mee bezighouden. Een Bachelor kan zelfstandig informatie zoeken, onderzoeksresultaten kritisch analyseren, en van zijn/haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag doen.
Een Bachelor Slavische talen en culturen is voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor de bacheloropleiding gewenst is.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste, propedeutische jaar ligt het accent op de praktische taalverwerving Russisch. Voor de taalvaardigheid Russisch zijn 35 van de 60 ects gereserveerd. De overige 25 ects worden besteed aan het verwerven van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (academische vaardigheden) en aan een basiskennis van de Russische letterkunde/cultuurkunde, de Slavische taalkunde, de Geschiedenis van Rusland tot 1917 en de Ruslandkunde (politiek, economie en cultuur).

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat de student 10 ects aan grammatica en het vak Academische vaardigheden behaald moet hebben.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar wordt de basiskennis van de propedeuse verder uitgediept op het terrein van de taalvaardigheid Russisch en de beide disciplines Russische letterkunde/cultuurkunde en Slavische taalkunde. De taalvaardigheid neemt in het tweede semester van het tweede jaar een hoge vlucht na het verplichte studieverblijf van drie maanden in Sint-Petersburg.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes te hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk (ca.8500 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze op het gebied van een van de zaakvakken.
Om het bachelordiploma in ontvangst te mogen nemen, moeten alle onderdelen van de studie met een voldoende (6 of hoger) zijn afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website van Slavische talen en culturen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Slavic Languages and Cultures aan de Universiteit Leiden. Als de keuzeruimte wordt gevuld met seminars uit het bachelorprogramma van Ruslandkunde ter waarde van ten minste 30 ects, kan de Bachelor Slavische talen en culturen doorstromen naar de eenjarige masteropleiding Russian Studies aan de Universiteit Leiden. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.