Studiegids

nl en

Literatuurwetenschap: Stromingen 1: Realisme en Symbolisme

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt op de eerste plaats gebruikt voor een literair- en kunsthistorische periode uit de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor een teksttype, of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is. Dit college zal zich echter concentreren op het realisme als literair historische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Regelmatig zal ook aan de hand van Linda Nochlins studie Realism ingegaan worden op het realisme in de negentiende-eeuwse beeldende kunst. Behalve theoretische teksten over het realisme worden romans besproken van Emile Zola, Theodor Fontane, Gustave Flaubert, Marcellus Emants, Henry James, Toergenjev en Emily Brontë. Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme. Nadat we het eerste deel van de collegereeks aan het realisme hebben besteed volgt een aantal sessies over het symbolisme, een richting – van een ‘stroming’ kun je hier eigenlijk niet spreken – in de westerse literatuurgeschiedenis die vooral voor de poëzie van belang is geweest. We behandelen werk van o.a. Baudelaire, Verlaine, Mallarmé en Rilke. Net als bij de behandeling van het realisme zal ook nu waar mogelijk beeldende kunst besproken worden. In dit college zal het niet in de eerste plaats gaan om de specifieke manifestaties van het realisme en symbolisme, maar om de algemene kenmerken ervan.

Leerdoelen

Kennis van de historische relatie tussen realisme en symbolisme en inzicht in de vormentaal en thematiek; kennis van de voornaamste theorieën hierover; de mogelijkheid die kennis intermediaal en intercultureel in te zetten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee (take-home) tentamens (1x midterm en 1 x eindterm)

Literatuur

Reader met secundaire literatuur, romans, verhalen, gedichten

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor deelname aan tentamens.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Y.Horsman en E.Minnaard

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap