Studiegids

nl en

Historisch/vergelijkende literatuurwetenschap

Vak EC Semester 1 Semester 2
Literatuurwetenschap: Historische Avant-garde en Modernisme 10
Literatuurwetenschap: Stromingen 1: Realisme en Symbolisme 10
Literatuurwetenschap: Stromingen 3: Postmodernisme 10

Analytisch/theoretische literatuurwetenschap

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basisbegrippen Culturele Vakken 5
Literatuurwetenschap: Interculturele Literatuurbenaderingen (Intercultureel 1) 10
Literatuurwetenschap: Literatuurbenaderingen 10
Literatuurwetenschap: Tekstanalyse I: Proza en Poëzie 5

Meer info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: Prof. dr. F.W.A. Korsten
Informatie: zie de website, of telefonisch: 071 527 2196
Aanmelding: via uSis

Je kunt binnen dit keuzepakket kiezen uit de volgende trajecten:

  • Historisch / vergelijkende literatuurwetenschap of

  • Analytisch/theoretische literatuurwetenschap.

Historisch/vergelijkende literatuurwetenschap
Literaire stromingen zoals barok, realisme of modernisme beperken zich niet tot een
specifiek taalgebied. Ze doen zich in de literaturen van meerdere Europese culturen voor,
maar ook in die van Amerika en Latijns-Amerika. Stromingen als postmodernisme en
postkolonialisme zijn nog wijder verbreid: die treft men in de literatuur van zo goed als
alle culturen aan, zowel in het Westen als in het niet-Westen.
Bij literatuurwetenschap worden de taalgrenzen overschreden. Men probeert vast te stellen wat literatuur tot literatuur maakt, of bijvoorbeeld, wat de algemene kenmerken van het realisme of het modernisme zijn. Als je kiest voor het traject Historisch / vergelijkende literatuurwetenschap dan volg je drie afzonderlijke stromingen-colleges: realisme/symbolisme; modernisme en historische-avantgarde, en tot slot postmodernisme. In elk van de colleges zal centraal staan wat de houding ten aanzien van de taal is voor elke afzonderlijke stroming.

Analytisch/theoretische literatuurwetenschap
Een sleutelvraag binnen de literatuurwetenschap is de kwestie hoe we literatuur
kunnen bestuderen. Wat is de rol van de lezer bij tekstinterpretatie? Hoe belangrijk
zijn uitspraken van de auteur bij het interpreteren van literatuur? Met andere woorden: literatuur wordt bestudeerd vanuit een theoretisch kader. Als je kiest voor dit traject
volg je onder andere het college Tekstanalyse, waarbij je primaire teksten leest die
met behulp van verteltheorieën over poëzie nader bestudeerd gaan worden. In het college Intercultureel-1 staat het debat centraal of niet-westerse teksten een andere benadering of perspectief vereisen dan literatuur van Europese origine. In Basisbegrippen worden allerlei cruciale concepten besproken. In Literatuurbenaderingen worden diverse stromingen besproken, zoals hermeneutiek, formalisme en psychoanalyse, die ieder een eigen visie hebben ontwikkeld op de meest zinnige manier om literatuur te lezen.