Studiegids

nl en

Literatuurwetenschap: Interculturele Literatuurbenaderingen (Intercultureel 1)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen, die geschreven zijn binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Yoruba-theater, Caribische machozangers, schijnbaar begrijpelijke Indiase romans, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen binnen de Interculturele Literatuurwetenschap, zoals hybriditeit, transnationalisme, creolisering, syncretisme, mimicry.

Leerdoelen

Dit college geeft allereerst inzicht in de historische en culturele contexten van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties; het maakt de studenten vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties; studenten leren relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Wekelijkse leesvragen, schiftelijk tentamen met open vragen (50%), eindwerkstuk (50%)

Blackboard

Leesvragen en collegeconclusies worden beschikbaar gesteld op Blackboard.

Literatuur

  • John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)

  • Jamaica Kincaid, A Small Place (1988)

  • David Dabydeen, Turner. New and Selected Poems (1994)

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenten Informatiesysteem uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

M. Boletsi

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap