Studiegids

nl en

Literatuurwetenschap: Literatuurbenaderingen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieen in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot nu. Behandeld worden o.a. antieke poëtica’s, hermeneutiek, formalisme, structuralisme; poststructuralisme, literatuursociologie, psychoanalyse, semiotiek, deconstructie, feministische literatuurwetenschap, postkoloniale literatuurwetenschap.

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste literatuurwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen; inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historische hebben ontwikkeld; inzicht in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • Virginia Woolf,A Room of One’s Own. 1928. Penguin Classics. London etc.: Penguin, 2000 (of latere herdruk).

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Second edition. Malden etc.: Blackwell Publishing, 1996

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Ditzelfde geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij Mw. Dr. M.J.A. Kasten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap