Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het doel van dit college is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De voor het college te lezen teksten zullen voor ongeveer de helft bestaan uit krantenartikelen en voor de helft uit andere types teksten. Veel aandacht zal uitgaan naar technieken waarmee men zelf leesvaardigheid kan aanleren.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
Mondeling tentamen na het Ruslandverblijf in semester 2 van het tweede jaar over 150 pagina’s Russische literatuur naar keuze. Het resultaat van dit tentamen over 150 pagina’s vormt de andere helft van het eindcijfer.

Blackboard

Literatuur

Wordt op college bekendgemaakt

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F.Boele