Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: leesvaardigheid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit onderdeel is een uitbreiding van Lezen 2. Het maakt deel uit van het thuisblijfprogramma in semester 2 van het tweede jaar.

Leerdoelen

Zie Beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak Lezen 2.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Mondeling tentamen. Hierbij moet de student een aantal willekeurige fragmenten uit de 250 pagina’s leesstof zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) kunnen vertalen.

Blackboard

Literatuur

250 pagina’s Russische literatuur naar keuze (in overleg met de docent).

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F. Boele