Studiegids

nl en

Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college staat de taalkundige praktijk met zijn verschillende methoden centraal die in de taalkunde worden gehanteerd bij het beschrijven en verklaren van taalkennis, taalverandering en taalgebruik. Ook historische achtergronden van de Neerlandistiek komen aan de orde omdat de hedendaagse wetenschapspraktijk voortbouwt op eerdere ontwikkelingen. Aan de vakgeschiedenis en aan algemene principes van wetenschapsbeoefening wordt eveneens aandacht besteed.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in verschillen tussen taalkundige theorieën, de vakgeschiedenis en principes van wetenschapsbeoefening. Zij leren ook de praktijk van het werken met elektronische corpora en online-woordenboeken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Instructiecollege; bij het college wordt gebruik gemaakt van blackboard

Toetsing

Tussentijdse opdrachten (staan op de blackboardsite) en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, voor tussentijdse opdrachten en andere informatie.

Literatuur

  • Nader op te geven en

  • Jan W. de Vries (red.), ‘ Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum: Verloren 1997.

Aanmelden

Via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Prof.dr. Van der Wal of dr. R. Boogaart.