Studiegids

nl en

Nederlands: pre-mastertraject (schakelprogramma)

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Nederlandse taal en cultuur. Een pre-master op maat is altijd mogelijk. Een dergelijk programma wordt opgesteld in nauw overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie voorgelegd.

Te volgen uit het BA-programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1

Kies één van de twee vakken

Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd 5
Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Basisapparaat en cultuurgeschiedenis 5
Stilistiek 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Woord en Zin 5

Naar keuze twee accentwerkgroepen uit het volgende aanbod

Dialogen 5
Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900 5
Oude en nieuwe woorden 5
Recente romans 5
Thema's in de argumentatietheorie 5
Theorie en praktijk van het debat 5
Van sms-taal tot verkavelingsvlaams: veranderingen in het Nederlands vroeger en nu 5

SEMESTER 2

Norm en taal 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5

Kies één van de drie methodenmodules

Editiewetenschap 5
Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf 5
Onderzoeksmethoden Taalbeheersing 5

Naar keuze twee accentwerkgroepen uit het volgende aanbod

Grote beschrijvingen van de VOC 5
Kinder- en jeugdliteratuur 5
Moderne Letterkunde 1766-1900 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Voet bij stuk 5
Zin en tekst 5
Zuid-Afrikaanse literatuur 5
BA-eindwerkstuk (Nederlands) 10

Meer info

2010-2011

Vooraf:

Het pre-mastertraject is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Nederlandse taal en cultuur. Een programma op maat is altijd mogelijk. Een dergelijk programma wordt opgesteld in nauw overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie voorgelegd.

Daarnaast heeft de opleiding een adviestraject opgesteld voor diegenen die een tweedegraads lerarenopleiding hebben voltooid. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Nederlands, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: dhr. dr. B.P.M. Dongelmans, tel. 071-5272109
of per email op het volgende adres: