Studiegids

nl en

Theorie en praktijk van het debat

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Debatten heb je in zeer verschillende verschijningsvormen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van het zeer vrije debat over de beste voetbalclub van Nederland in een willekeurige sportkantine tot het zeer geleide en gereglementeerde, maar soms ook emotionele, debat in de Tweede Kamer, zoals dat over de positie van de islam in Nederland.
Hoe vrij een debatvorm ook kan zijn, over het algemeen wordt aangenomen dat debaters zich aan een aantal – soms impliciete maar vaak ook expliciete – regels moeten houden. Die regels hebben bijvoorbeeld betrekking op hoe de debatbeurten worden gewisseld, welke soorten argumentatie naar voren kunnen of moeten worden gebracht en welke retorische middelen kunnen of moeten worden ingezet. Per debatvorm (bijvoorbeeld: het beleidsdebat, het academisch debat, enzovoort) kunnen die regels verschillen.
In deze cursus bespreken we de verschillende debatvormen en hun regels. We besteden aandacht aan zowel de historische wortels van de regels die ervoor gelden als de theoretische rechtvaardiging daarvan. We gaan ook in op de maatschappelijke waarde van debatteren. We brengen het in praktijk met debatteeropdrachten.

Leerdoelen

  • Het verwerven van theoretische kennis over de aard van debatten en de rol van argumentatie en retorica daarin.

  • Het verwerven van inzicht in de maatschappelijke betekenis van debatten.

  • Het vergroten van de eigen mondelinge debatvaardigheid in uiteenlopende debatvormen op basis van een intensieve inhoudelijke voorbereiding.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen, dat voor 80% het eindcijfer bepaalt; de overige 20% wordt bepaald door het uitvoeren van een debatopdracht.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

Freeley, A.J. & D.L.Steinberg (2008). Argumentation and Debate. Critical thinking for reasoned decision making. Australia etc.: Wadsworth Cengage Learning.

Plus artikelen die op het college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Contact

“drs. M. van Leeuwen”, e-mail: m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl