Studiegids

nl en

Van sms-taal tot verkavelingsvlaams: veranderingen in het Nederlands vroeger en nu

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Ontstaat al SMS-end nieuw taalgebruik? Valt het standaard-Nederlands uiteen nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld moeten worden en omgekeerd? Poldernederlands , verkavelingvlaams, jongerentaal en straattaal lijken relatief nieuwe fenomenen. In de werkgroep bestuderen we die talige diversiteit vanuit sociolinguistisch perspectief. We besteden aandacht aan specifieke vormen van taalgebruik in SMS-taal en mailberichten en gaan kenmerken van jongerentaal na. Ook zullen we zien dat zo’n groepstaal en andere ogenschijnlijk moderne verschijnselen er al eerder waren. Straattaal blijkt al een eeuwenoud begrip en we komen zelfs chattende personen tegen vóór het computertijdperk.

Leerdoelen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met opdrachten

Toetsing

Tussentijdse opdrachten, presentaties en afsluitende nota.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Nader op te geven op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 23 augustus 2010
Tweede semester: 17 januari 2011

Contact

Prof. dr. M.J. van der Wal