Studiegids

nl en

Oude en nieuwe woorden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Pindastelletjes gebruiken we niet meer, herebonen zijn vervangen door prinsessebonen of sperziebonen. Binnenkort zijn ook de grammofoonplaten uitgestorven en de cd-s opgevolgd door dvd-s. Geen onderdeel van de taal zo veranderlijk als de woordenschat. Bestaande woorden verdwijnen of krijgen nieuwe betekenissen. Hoe oud is de negatieve bijklank van wijf, wat is er gebeurd met de betekenis van toilet? Nog opvallender is de toevloed van nieuwe woorden: veelpleger, camerafoon, gepolder of opleukerij. En wat is de regelmaat achter de vorming van uitgeluld in ik ben nu toch wel uitgeluld? Zulke uitbreidingen van onze woordenschat vormen tot op zekere hoogte een taalverandering, maar is hier ook sprake van een morfologische verandering? Hoe staat het bijvoorbeeld met (recente) veranderingen in de productiviteit van morfologische processen? Leed kan onnoemelijk of onnoembaar groot zijn, maar krantenartikelen zijn op een website aanklikbaar, en niet aanklikkelijk en het bachelorprogramma is al dan niet studeerbaar, maar niet studeerlijk. Op deze en andere lexicale en morfologische veranderingen in de woordenschat van het Nederlands gaan we in deze werkgroep dieper in. We besteden in enkele colleges speciale aandacht aan woordenboeken, en kunnen daarbij gebruik maken van de expertise van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

Leerdoelen

Studenten krijgen kennis van semantische en morfologische aspecten van het lexicon, diachroon en synchroon. Ook leren ze zelfstandig literatuur te verwerken en krijgen ze vaardigheid in het verzamelen van materiaal. Doel is ook dat studenten leren de stof mondeling en schriftelijk te presenteren, en erover met elkaar en de docent te discussiëren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Wekelijkse schriftelijke opdrachten, met als resultaat een gemiddeld cijfer; een of meer presentaties, ook weer met een gemiddeld cijfer; afsluiting door korte nota (maximaal 2500 woorden). Voor het eindcijfer worden de drie cijfers gemiddeld.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Er hoort geen tekstboek bij dit college. De collegestof bestaat uit artikelen die ter inzage liggen via de docent of via de Blackboardsite ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

G.E. Booij