Studiegids

nl en

Pleistocene hunter-gatherers

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie en Vroege Prehistorie behaald.

Vakomschrijving

De colleges richten zich op de interdisciplinaire studie van het gedrag van de eerste mensen. De hoorcolleges zijn gebaseerd op een kritische evaluatie van recente wetenschappelijke artikelen. Onderwerpen die aangesneden kunnen worden variëren van C14-datering, site-formatie processen tot technologie, het gebruik van natuurlijke bronnen, social netwerken, en het sekseverschil.

Leerdoelen

  • Begrip van de belangrijkste methoden en onderwerpen die spelen in paleolithische archeologie en de studie van jager-verzamelaarsgemeenschappen;

  • De rol van archeologische gegevens kunnen beoordelen in de context van interdisciplinaire studies naar het verleden;

  • Kritische analyse van wetenschappelijke artikelen kunnen leveren;

  • Academisch schrijven.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges;

  • Discussie.

Toetsvorm

  • Twee essays;

  • Deelname aan de discussie.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.