Studiegids

nl en

Bijvakruimte archeologie

Vak
2010-2011

Bij het kiezen van je bijvakken (2 × 5 ects), ben je verplicht andere vakken te kiezen dan die van je hoofdspecialisatie.
Je mag dus bijvoorbeeld niet twee maal Klassieke Archeologie kiezen, maar kies dan voor een combinatie zoals hoofdspecialisatie Klassieke Archeologie en bijvakken uit de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa. Hieronder zie je de specialisaties waaruit je bijvakken kunt volgen:

Archeologie van Noordwest-Europa
Archeologie van Indiaans Amerika
Archeologie van het Nabije Oosten
Archeologie van de Klassieke Wereld
Paleoecologie/Science-based archaeology
Historische archeologie