Studiegids

nl en

BA3: Cohort 2008-2009 of eerder

In verband met de herstructurering van het bachelor programma, geldt voor studenten die in het academisch jaar 2008-2009 (of eerder) zijn begonnen aan de studie Archeologie een afwijkend programma voor het derde bachelor jaar.

Structuur van het programma:
A. Verplichte vakken (40 ects)
B. Specialisatievakken (10 ects)
C. Bijvakken (10 ects)

In het onderstaande vind je de aangeboden vakken, en de keuzes die je kunt maken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archeologische methoden en technieken 2 5
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Management archeologisch erfgoed 2 5
Archeologische theorie 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Kies 1 van de 4 materiaalstudies:

Kies 2 van de 4 specialisatievakken:

Functionele analyse 5
Botanie 2 5
Zoölogie 2 5
Paleoeconomie 3

Bijvakken

Bijvakruimte archeologie 10