Studiegids

nl en

Aardwetenschappen

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleidend college in de aardwetenschappen, waarin aardwetenschappelijke concepten worden uitgelegd, zoals die in de archeologie worden toegepast (= geoarcheologie). Daarnaast worden natuurlijke processen die een rol spelen bij de vorming van een landschap behandeld.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de theoretische principes van de geoarcheologie (zoals stratigrafie, bodemvorming, sedimentologie, etc.);

  • Inzicht in de theoretische principes van geoarcheologie;

  • Kennis van de benaming van landschappelijke eenheden zoals behandeld tijdens college en in de literatuur en deze kunnen definiëren (oeverwal, crevasse, etc.);

  • Kennis van de vorming van een landschap en de bijbehorende terminologie.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Wekelijkse opdrachten op Blackboard over de hoorcolleges en het boek.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen met open vragen;

  • De Blackboard opdrachten tellen mee voor het eindcijfer.

Literatuur

G. Nichols, Sedimentology and Stratigraphy, 2nd edition (2009). ISBN 978 1 4051 3592 4.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster