Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Archeologie: Propedeuse

De bachelor Archeologie is na de propedeuse onderverdeeld in de volgende specialisaties:

Archeologie van Indiaans Amerika
Archeologie van het Nabije Oosten
Archeologie van Noordwest-Europa
Archeologie van de Klassieke Wereld
Paleoecologie
Historische archeologie (voor het laatst in collegejaar 2010-2011)
Computertoepassingen (voor het eerst in collegejaar 2011-2012)