Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college worden algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd: hoe start je een onderzoek en waar vind je de juiste literatuur? En hoe schrijf je dan vervolgens een gefundeerd betoog?
In het college wordt aandacht geschonken aan het schriftelijk en mondeling rapporteren van onderzoek en het kritisch lezen van wetenschappelijke teksten. Tijdens college wordt soms gebruik gemaakt van het boek uit het college World Archaeology. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een archeologische opgraving, waarover ook gerapporteerd moet worden.

Leerdoelen

  • Kan zelfstandig wetenschappelijke literatuur zoeken;

  • Kan een onderzoeksvraagstelling formuleren;

  • Kan onder begeleiding gebruik maken van digitale media en gedrukte bronnen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling te komen;

  • Kan onder begeleiding een werkstuk schrijven;

  • Kent de meest gebruikte reviewtekens;

  • Kan het werkstuk van een medestudent kritisch reviewen;

  • Kan wetenschappelijke data presenteren in een Powerpoint-presentatie;

  • Kent de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken en kan deze toepassen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges aan de hele groep en wekelijkse werkcolleges waarin individuele opdrachten door een mentor worden besproken in een kleine groep. Daarnaast wordt in blok III een excursie gepland.

Toetsvorm

Er geldt aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges. Daarnaast moeten alle opdrachten worden ingeleverd. Het cijfer wordt opgebouwd uit een waardering voor de mate van deelname aan het mentoraat (inclusief de opdrachten) en een cijfer voor de presentatie.
Bij teveel afwezigheid volgt uitsluiting van dit studieonderdeel.

Literatuur

W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Prometheus (2007). ISBN 978 90 446 1047 5.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster