Studiegids

nl en

Culturele antropologie

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Aan de hand van etnografisch filmmateriaal over andere culturen en originele voorwerpen uit andere culturen komen aan de orde:

 • de belangrijkste cultureel-antropologische basisbegrippen;

 • inzichten met betrekking tot ecologie, economie, technologie, verwantschap, gender, mythe, ritueel van met name kleinschalige niet-westerse samenlevingen;

 • de belangrijkste theoretische stromingen van het vak en een aantal invloedrijke antropologen en hun werk.

Leerdoelen

 • Het verwerven van elementaire vertrouwdheid met cultureel-antropologische basisbegrippen;

 • Het verwerven van inzichten in en vertrouwdheid met met de belangrijkste theoretische stromingen en een tiental invloedrijke antropologen en hun werk;

 • Etnografieën zelfstandig leren lezen en etnografische gegevens en inzichten kritisch leren hanteren;

 • Inzicht in (verschillende visies op) de verhouding tussen ecologie, economie, sociale structuur, verwantschapp, mythe en ritueel, in verschillende typen samenleving;

 • Weten hoe en waar relevante etnografische data en interpretaties gevonden kunnen worden.
  Zie voor gedetailleerde leerdoelen de leeswijzer op Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Opdrachten en discussies over filmmateriaal m.b.t. andere culturen en originele voorwerpen uit andere culturen;

 • Bezoek aan het Museum Volkenkunde te Leiden, met opdrachten.

Toetsvorm

 • Tentamen;

 • Opdracht.

Literatuur

 • R. Corbey: Snellen om Namen: De Marind Anim van New Guinea door de ogen van de Missionarissen van het Heilig Hart, 1905-1925. Leiden: KITLV Press (2007);

 • T.H. Eriksen, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London: Pluto Press (2001 of later).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.