Studiegids

nl en

De erfenis van Trajanus

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de kernbegrippen en de basisdisciplines van de
taalkunde, die geïllustreerd worden aan de hand van de Romaanse talen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Historische inleiding: waar komen de Romaanse talen vandaan?
  2. Fonologie: wat is de klankinventaris van de Romaanse talen en wat zijn karakteristieke eigenschappen daarvan?
  3. Morfologie: uit wat voor basiselementen kan je woorden opbouwen inde Romaanse talen?
  4. Syntaxis: waarin onderscheidt de woordvolgorde van de Romaanse talen zich van andere talen?
  5. Semantiek: hoe zitten betekenisrelaties tussen woorden in elkaar? En wat voor woorden hebben Romaanse talen geleend?
  6. Wat kan je verder nog met taalkunde? Klinisch, computationeel, forensisch psycholinguïstiek, 1ste en 2de taalverwerving.

De cursus zal beginnen met een quizvraag: waarom heet deze cursus ‘De Erfenis van Trajanus’?

Leerdoelen

Eerste benadering naar taalkunde. De student zal aan het eind van de cursus basiskennis over taalkunde, geïllustreerd aan de hand van de Romaanse talen, benutten.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Algemene informatie, een syllabus en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

Syllabus en handouts

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Contractonderwijs via: Contractonderwijs

Contact

Mevr. Dr. P. González