Studiegids

nl en

Spaans module 2

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Spaans Module 1

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen TCLA is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren B1, lezen B1, spreken A2, schrijven A2. Meer informatie hierover op www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege 2 uur

  • Werkcollege 4 uur

  • Zelfstudie Computerprogramma Elips

Toetsing

Schriftelijk tentamen 60%, mondeling tentamen 25%, schriftelijke opdrachten 15% eind cijfer.
Zonder afronden van elips oefeningen, geen eindcijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college (schriftelijke opdrachten, de te lezen teksten, enz.), het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Contexto, woordenschat met oefeningen Spaans. Uitgeverij Intertaal

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A. Churampi of Dr. P. González