Studiegids

nl en

Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college is gericht op het verwerven van inzicht in de manier waarop het Spaans in de loop van de tijd in grammaticaal opzicht verandert en in de mechanismen die deze veranderingen sturen. Op de tweede plaats komt de feitenkennis uit de geschiedenis van het Spaans.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkgroepen en zelfstudie.

Toetsing

Actieve deelname, referaat en werkstuk.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. A.L. Saab

Opmerkingen

Er worden verschillende thema’s uit de klankleer, de morfologie en de syntaxis behandeld.

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.