Studiegids

nl en

Inleiding hindoeïsme

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen voorwaarden.

Beschrijving

Het hindoeïsme staat bekend als een soupele en zeer rekbare religie die open staat voor uiteenlopende ideeën en praktijken. Men denkt dat het hindoeïsme eigenlijk niet een, maar eerder een bundeling is van verschillende vormen van religies (of ‘hindoeïsmen’). Dit aspect maakt hem direct ook ongrijpbaar voor de beginnende student.
Het hindoeïsme manifesteert zich in een bruisende pluriformiteit aan religieuze praktijken, filosofieën, culten, tradities, rituelen, kunsten, literatuur, enz. Deze diversiteit biedt iedere student wat wils de kans om zich verder te verdiepen in een bepaalde richting die hem of haar aanspreekt.
Middels twaalf hoorcolleges, ondersteund door literatuur, PP presentaties en ander beeldmateriaal, zal een historisch en thematisch overzicht van het hindoeïsme worden geschetst, beginnend met zijn ontstaansverhaal en ontwikkeling in de loop van enkele millennia. Naast het ritueel is er aandacht voor de filosofie, devotie, alsook de hedendaagse praktijk in India. Verder aandachtspunten zijn o.a. hindoe-nationalisme, hindoe-muziek, dans, kunst, architectuur en cuisine.

Leerdoelen

Inzicht in kernbegrippen uit het hindoeïsme zoals dharma, jnana, karma, bhakti, moksha, varna, enz. (een complete lijst volgt nog). Studenten hebben na deze collegereeks een globaal beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het hindoeïsme, zijn relatie met andere contemporaine religieen, alsook inzicht in het spanningsveld tussen theorie en praktijk.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • tussentoets (30% van het cijfer)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70% van het cijfer)

Blackboard

Voor info en algemene mededelingen alsook om samenvattingen (bijv. PowerPoint-presentaties) beschikbaar te stellen.

Literatuur

Axel Michaels, Hinduism: Past and Present. Princeton 2004

Naast dit boek van Axel Michaels zal ook een aantal artikelen worden opgegeven. Op de eerste ontmoeting zal worden aangegeven wat er moet worden voorbereid voor de opeenvolgende colleges.

Aanbevolen Literatuur

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.

  • C.J. Fuller, 1992 [2004], The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

  • David Smith, 2003, Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.

Hiervan moet de eerste titel zeker aangeschaft worden. Op Blackboard staat welke pagina’s daarvan vooraf bestudeerd moet worden per college.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dr. N. Mohkamsing
tel.: 071-527 1699