Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding boeddhisme 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamologie 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).
N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Studenten die voor de taalspecialisatie Arabisch kiezen moeten deelnemen aan de intensieve cursus Arabisch schrift:

Woensdag 8 t/m vrijdag 10 september: Introductiecursus Arabisch. Deze is verplicht voor alle studenten die deelnemen aan de cursus Modern Standaard Arabisch – voor alle bachelorstudenten Islamitische theologie.
Tijden en locaties:
Woensdag 8 september: 10.00 – 12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Matthias de Vrieshof 2, zaal zaal 002 en zaal 004
Donderdag 9 september: 10.00 – 12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Matthias de Vrieshof 2, zaal 004
Vrijdag 10 september: 10.00 – 12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Lipsius 003 en Matthias de Vrieshof 2, zaal 004

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Rituelen en symbolen van de islam. 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5

Beide semesters

Taalstudie of Methoden en technieken (5 ec per semester)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Beide semesters

Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Eerste semester

Taalstudie of Methoden en technieken (10 ec)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultuur van Tibet 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Indiase filosofie 5
Key Developments uit de geschiedenis van het christendom 5
Modern christendom I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Werkcollege wereldchristendom 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. M.S. Berger

De specialisatie islam binnen de BA wereldgodsdiensten maakt gebruik van het ruime aanbod aan Islam gerelateerde vakken van de opleiding Islamitische Theologie, van de opleidingen aan de Faculteit Letteren, zoals Arabische, Nieuw-Perzische en Turkse talen en culturen van het Onderwijsinsituut Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO), Talen en culturen van Zuidoost- Azië en Oceanië.

Behalve de vakken die voor alle studenten van wereldgodsdiensten verplicht zijn, zijn daarnaast ook 30 ects aan specialisatie vakken verplicht. Deze colleges worden in overleg met de docent verspreid over het tweede en derde jaar. De volgende vakken zijn verplicht binnen de specialisatie Islam van wereldgodsdiensten.

  • Islam in het Westen, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Theologie en filosofie van de Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Rituelen en Symbolen in Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Islam: Recht en religie van minderheden, 5 ec

  • Islamitische Kunst en Materiële Cultuur, 5 ec (TCMO)

  • Sociale, economische en medische voorschriften van de islam, 5 ec