Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de drie parallelle onderdelen: theorie, praktijk en begeleidend tutorial. De eerste bijeenkomsten dienen voor het afronden van grammaticale aspecten. Daarna verdiepen de studenten in lessen over vertaling en over mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid én hun theoretische kennis én hun toepassingsgerichte vaardigheden.

Leerdoelen

Het taalvermogen van de studenten ligt algemeen op niveau B2 (lezen: C1) van het Europese referentiekader. De studenten hebben hun vaardigheid mbt planning, opbouw en omzetting van wetenschappelijke referaten en werkstukken in praktijk gebracht en verder verdiept.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%). Beide tentamens moeten voldoende zijn.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

via uSis

Contact

Secretariaat opleiding Duitse taal en cultuur

Opmerkingen

Het college kan pas als afgesloten worden beschouwd als voor beide onderdelen tenminste een voldoende is behaald alle vereiste opdrachten op tijd zijn ingeleverd.