Studiegids

nl en

Methoden en technieken 1: algemene inleiding

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moet de propedeuse zijn afgerond.

Beschrijving

Methoden van onderzoek bestaan in feite uit een verzameling regels en procedures volgens welke de onderzoeker probeert antwoorden te vinden op vooraf gestelde vragen. Het gaat dus om de route die gevolgd wordt van vraag naar antwoord. Die route bestaat uit een aantal fasen en tijdens die fasen moeten op verschillende momenten keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen. In dit college worden deze verschillende fasen in beeld gebracht en wordt ingegaan op de methodische spelregels die bij ieder empirisch wetenschappelijk onderzoek gehanteerd moeten worden en die deels van voorschrijvende, deels van beschrijvende aard zijn. Die spelregels zijn nodig om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de eisen die we aan wetenschappelijke kennis stellen. In dit opzicht zijn historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar religie met elkaar verwant, en is het verschil tussen het bestuderen van een oude sacrale tekst en het observeren van een offerritueel veel minder groot als op het eerste gezicht lijkt.

Leerdoelen

Studenten beschikken over kennis van regels en procedures die binnen zowel sociaal-wetenschappelijk als historisch onderzoek worden gehanteerd. Zij weten hoe zij een wetenschappelijk onderzoek moeten opzetten, zijn op de hoogte van de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt en van de eisen die aan deze kennis moet worden gesteld. Zij beschikken over een academische houding die hen in staat stelt deze kennis ook daadwerkelijk toe te passen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (papers en mondelinge presentaties), eindwerkstuk.

Blackboard

Wordt gebruikt voor aanmelding/inschrijving, mededelingen, het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • W.C. Booth, G.G. Colomb & J.M. Williams, The Craft of Research. 2nd ed. (Chicago 2003).

  • P.G. Swanborn, Basisboek sociaal onderzoek (Meppel 1991).

  • C. Wright Mills, “On Intellectual Craftmanship”, in dez., The Sociological Imagination (Harmondsworth 1978; oorspr.: Oxford 1959).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. W. Hofstee

Opmerkingen

Tijdig aanmelden/inschrijven via Blackboard.