Studiegids

nl en

Cultuur en vergelijking 1: Inleiding

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten een eerste inleiding in de betekenis, bruikbaarheid en geschiedenis van het begrip “cultuur” zoals dat door antropologen en sociologen wordt gehanteerd, en in de wetenschapsfilosofie die bij de bestudering van cultuur hoort. Die filosofie is vooral een historische filosofie, die benadrukt dat om kwalitatieve sociale wetenschap te bedrijven, men zich bewust moet zijn van de wijze waarop sociaal-wetenschappelijke vraagstukken (en bovenal de opvatting van cultuur) door de tijd heen zijn veranderd, om goed te kunnen beoordelen hoe en waarom we vandaag de dag al of niet spreken van “cultuur”. Daarbij ligt de nadruk op het verschil met het gebruik van het begrip “cultuur” in het alledaagse spraakgebruik (“hoge” en “lage” cultuur; “multiculturalisme”; cultuur en etniciteit).

Het programma bestaat uit een inleiding (eerste week) en zes thema-blokken van vier colleges (twee weken). In elk blok worden centrale ontwikkelingen in het denken over cultuur besproken. In de helft van de blokken gebeurt dat aan de hand van klassieke cases, en in de andere helft aan de hand van moderne samenlevingen. Zo passeren de ontwikkeling van het cultuurbegrip, transformaties in economie, het denken over religie en magie, ras, etniciteit en politiek, het belang van verwantschap, en technologie en communicatie de revue, maar gekoppeld ofwel aan de Trobrianders, de Azande, of Bali, ofwel aan moderne samenlevingen (waaronder –vaak- het Nederland van vandaag de dag). De cursus wordt begeleidt door één discussiegroep per blok, onder leiding van een student-assistent. In deze discussiegroep worden vragen uit de literatuur zodanig besproken dat zij voorbereiden op de tentamenvragen. De literatuur bestaat uit zowel oudere en nieuwe teksten van verschillende auteurs, die in samenhang de verloop van een bepaalde historische ontwikkeling laten zien.
De leerstof wordt getoetst door middel van meerdere multiple-choice tentamens, gekoppeld aan enkele essayvragen.

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Hoorcolleges: dinsdagen en donderdagen 7 september t/m 21 oktober 2010, 15-17 uur, Pieter de la Courtgebouw, zalen 1A20 (op dinsdag) en SA41 (op donderdag)

Drie Werkgroepbijeenkomsten
op woensdag 22 september, 6 oktober en 20 oktober 2010, Pieter de la Courtgebouw
groepen 1-3: van 11-13 uur, zalen 1A03, SA31, SA37
groepen 4-6: van 13-15 uur, zalen SA31, SA37, 5B02
groep 7: van 11-13 uur, zalen 1A21 (op 22 sep. en 6 okt.) en SA23 (op 20 oktober)

Herkansing dinsdag 25 januari 2011, 10-13 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Multiple choice tentamen met één open vraag.

 • Verplichte aanwezigheid bij werkgroepen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking deel 1 én 2 (Inleiding en Cases):

 • Reader met artikelen

 • Aanvullende artikelen uit electronische tijdschriften

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press

 • Aanvullende boeken worden nog nader bekendgemaakt

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451