Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).

1e jaar

Propedeuse

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeuse genoemd. De student is voor het propedeutisch examen geslaagd, wanneer voor elk van de onderdelen een voldoende resultaat is behaald. Dan wordt de propedeusebul uitgereikt.

Bindend studieadvies

Wanneer een student aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet heeft behaald, maar in het kader van het bindend studieadvies (BSA) toch een positief advies heeft ontvangen, is het toegestaan om onderdelen van het tweedejaars programma af te leggen onder de voorwaarde dat de ontbrekende onderdelen van het propedeutisch examen bij de eerste gelegenheid opnieuw of alsnog worden afgelegd volgens de dan geldende regelingen en eisen.

Deelname aan het Binnenlands leeronderzoek en M&T 2: Analysetechnieken in het 2e jaar is alleen toegestaan, wanneer álle vakken van het tweede semester van het 1e jaar (M&T1, AV1, AV2, Statistiek) met goed gevolg zijn afgerond en de student minstens 40 ECTS in het eerste jaar heeft behaald.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cultuur en vergelijking 1: Inleiding 5
Cultuur en vergelijking 2: Cases 5
Sociale theorieën van cultuur en ontwikkeling 10
Inleiding in de Ontwikkelingssociologie 5
Ontwikkelingsproblematiek 5
M&T 1: Onderzoeksvaardigheden 10
Academische vaardigheden 1 10
Academische vaardigheden 2 5
Inleiding in de Statistiek en SPSS 5

2e jaar

BELANGRIJK: Basismodule Politiek begint op 4 november i.p.v. 28 oktober. Kijk voor de nieuwe data in de vakbeschrijving onderaan. ____________________

Onderstaand programma van het tweede bachelorjaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald. Studenten die in hun tweede studiejaar nog propedeuseonderdelen moeten afronden, worden met klem verzocht om een afspraak te maken met de studieadviseur zodat een aangepast onderwijsprogramma kan worden gemaakt.

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten 4 Basismodules worden gevolgd van ieder 5 ECTS. Ook de Methoden en Technieken II en het Binnenlands leeronderzoek in Drenthe behoren tot het verplichte programma.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar een van de regionale modules en een van de oriëntatiemodules gekozen. De regionale module kan, na de toestemming van de examencommissie CA-OS, ook buiten het Instituut CA-OS worden gevolgd. Oriëntatiemodules moeten daarentegen binnen CA-OS worden gevolgd. Zij vormen tevens de introductie tot één van de drie bachelor-specialisaties binnen de opleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basismodule: Gender 5
Basismodule: Religie 5
Basismodule: Economische antropologie 5
Basismodule: Politiek 5
M&T 2: Onderzoeksvoorbereiding 5
Binnenlands leeronderzoek 10
M&T 2: Analysetechnieken 5

Regional keuzevak, te kiezen uit:

Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië 10
Antropologie van Sub-Sahara Afrika 10
Contemporary South Asia 10

Oriëntatiemodule, te kiezen uit:

Globalisering: Cultuur en sociologie van de grote schaal 10
Media Worlds 10
Milieus van Ontwikkeling 10

3e jaar mét specialisatie

In het derde bachelorjaar CA-OS moet naast het schrijven van de BA scriptie (10 ects) nog 50 ects aan vakken worden behaald. Deze ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een van de mogelijkheden is het volgen van een verdiepende thematische specialisatie. De volgende specialisaties worden aangeboden door het Instituut CA-OS:

 • Media and Culture

 • Global Connections

 • Development in Place

Er is sprake van een afgeronde specialisatie indien er minimaal 40 ects behaald is aan vakken binnen dezelfde richting, inclusief de oriëntatiemodule. Dat betekent dat de specialisatie bestaaat uit:

 • de oriëntatiemodule in het 2e jaar én

 • minimaal drie bijhoorende themamodules in het 3e jaar.

Studenten die een specialisatie volgen zullen in het 3e jaar minimaal 30 ects besteden aan specialisatieonderdelen en 10 ects aan de BA scriptie. Dat betekent dat er nog 20 ects overblijft om naar eigen wens in te vullen, bijvoorbeeld

 • met themamodules die niet bij de gekozen specialisatie horen,

 • met externe keuzevakken (na goedkeuring van de examencommissie),

 • met een stage.

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige verspreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ects per semester. Daarnaast moeten studenten die keuzevakken en -pakketten willen opnemen in hun bachelorprogramma, daartoe een toestemming hebben van de examencommissie CA-OS. Vakken die door de examencommissie niet zijn goedgekeurd als onderdeel van het programma, kunnen in meeste gevallen als “extra” onderwijs worden opgenomen en als zodanig op de cijferlijst terechtkomen.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over het in gang zetten van de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS .

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor scriptie CA-OS 10
Stages CA-OS 20

Specialisatie Media and Culture

Contemporary Visual Culture 10
Ethnographic Filmmaking 10
ICT4D 10
The Anthropology of Art and Material Culture 10
Visual Methods 10

Specialisatie Global Connections

Globalisation and the Market 10
Religion and Modernity in Global Context 10
Social Movements 10

Specialisatie Development in Place

Environment and Society 10
ICT4D: Information, Technology and Development 10
Rural Development 10
Urban Inequalities 10

3e jaar zonder specialisatie

In het derde bachelorjaar CA-OS moet naast het schrijven van de BA scriptie (10 ects) nog 50 ects aan vakken worden behaald.

Wanneer een student kiest om géén verdiepende thematische specialisatie CA-OS te volgen, kunnen de nodige 50 ECTS op de volgende manieren worden ingevuld:

 • een combinatie van 5 themamodules uit verschillende specialisaties (zie lijst onderaan)

 • 2 themamodules CA-OS en daarnaast een minor van 30 ects (voor aanbod van Universiteit Leiden zie www.studiegids.universiteitleiden.nl/minors/)

 • keuzepakketten of keuzevakken van 30 ects of minder ( zie keuzepakketten), aangevuld met de nodige aantal themamodules

 • stage van 20 ECTS (zie vakbeschrijving onderaan) en daarnaast drie themamodules CA-OS

 • studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland )

Volgens de Onderwijs- en examenregeling (OER) mag in het bachelorprogramma CA-OS maximaal 40 ECTS aan “externe” vakken worden opgenomen, mits goedgekeurd door de examencommissie CA-OS . Als externe vakken worden gerekend de curussussen die zijn gevolgd bij een andere academische opleiding of onderwijsinstelling.

Uitzondering hierop zijn de minoren opgenomen in Leids register van opleidingen . Al deze minoren (m.u.v. de minor CA-OS) kunnen zonder expliciete goedkeuring van de examencommissie worden gevolgd en opgenomen in het BA programma CA-OS.

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ects per semester. Daarnaast moeten studenten die keuzevakken en -pakketten willen opnemen in hun bachelorprogramma, daartoe een toestemming hebben van de examencommissie CA-OS. Vakken die door de examencommissie niet zijn goedgekeurd als onderdeel van het programma, kunnen in meeste gevallen als extracurriculair onderwijs worden opgenomen.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over het in gang zetten van de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor scriptie CA-OS 10
Contemporary Visual Culture 10
Environment and Society 10
Ethnographic Filmmaking 10
Globalisation and the Market 10
ICT4D: Information, Technology and Development 10
Religion and Modernity in Global Context 10
Rural Development 10
Social Movements 10
Stages CA-OS 20
The Anthropology of Art and Material Culture 10
Urban Inequalities 10
Visual Methods 10

Meer info

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).