Studiegids

nl en

Cultuur en vergelijking 2: Cases

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Vervolg op Cultuur en vergelijking 1: Inleiding (zie cursusbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Hoorcolleges: dinsdagen en woensdagen 2 november t/m 8 december 2010, 11-13 uur* , Pieter de la Courtgebouw, zaal 1A20
NB: op 10 november vindt het hoorcolege plaats van 13-15 uur in 1A20 !!!

Twee Werkgroepbijeenkomsten (zalen worden via Blackboard bekendgemaakt)
groepen 1-3 op 10 november en 8 december 2010 van 9-11 uur
groepen 4-7 op 9 november en 7 december 2010 van 13-15 uur

Tentamen vrijdag 17 december 2010, 9-12 uur in de Hal van het Universitair Sportcentrum

Herkansing dinsdag 25 januari 2011, 10-13 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Multiple choice tentamen met één open vraag.

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking deel 1 én 2 (Inleiding en Cases):

 • Reader met artikelen

 • Aanvullende artikelen uit electronische tijdschriften

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press

 • Aanvullende boeken worden nog nader bekendgemaakt

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451