Studiegids

nl en

Sociale theorieën van cultuur en ontwikkeling

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

 1. Bespreking van centrale aannames van de ‘moderne’ sociologie en de theoretische invalshoeken op sociale verhoudingen van in het bijzonder Marx, Weber, en Durkheim. Daarbij staat de vraag centraal hoe historische transformaties worden beschreven en hoe dit samenhangt met opvattingen over ontwikkeling en vooruitgang. Welke invulling krijgt het onderscheid traditie-modern bij de verschillende auteurs, en op welke aspecten van cultuur en sociale verhoudingen leggen ze de nadruk?

 2. De studenten lezen originele teksten van klassieke auteurs en vergelijken die rond de thema’s 1) historische transformaties, 2) kenmerken van het kapitalisme, 3) geld en het moderne leven, 4) het individu in sociale verbanden.

 3. De bespreking van contemporaine sociale theorieën benadrukt verschillen tussen actor dan wel structuur gerichte benaderingen. Daartoe wordt aandacht besteed aan werk van Goffman, Foucault en Bourdieu.

Leerdoelen

 1. Verschaffen van kennis over de maatschappelijke en theoretische achtergronden van de belangrijkste klassieke denkers in de moderne sociologie.

 2. Kennismaking met canonieke teksten, en begripsvorming van processen van canonisering. 3. Inzicht verwerven in de invloed van de moderne sociologie op stromingen en theoretische ontwikkelingen in hedendaagse culturele antropologie en de ontwikkelingssociologie.

Rooster

Hoorcolleges:

 • Blok 1: woensdagen 8 september t/m 20 oktober 2010, 15-17 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal 1A20

 • Blok 2: woensdagen én donderdagen 3 november t/m 16 december 2010, 15-17 uur* , Pieter de la Courtgebouw, zaal 1A20

Presentaties tijdens de colleges van 3, 4, 10 en 11 november

Tentamen donderdag 6 januari 2011, 13-16 uur in de Hal van het Universitair Sportcentrum

Herkansing DATUM GEWIJZIGD: van maandag 31 januari naar maandag 14 februari 2011, 13-16 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB11

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu):

 • hoorcollege 20 × 2 uur (60 sbu)

 • literatuur 912 blz. (154 sbu)

 • paper 5 blz. (40 sbu)

 • presentatie paper (26 sbu)

Toetsing

Studenten houden in Blok 2 (vier bijeenkomsten in week 44 en 45) spreekbeurten, gebaseerd op een paper van 5 pagina’s. Per sessie is een kwart van de studenten aan de beurt. Deze groep studenten (ongeveer 25) moet die dag een opdracht van 5 pagina’s inleveren. Vijf van hen worden uitgekozen om op basis van die tekst een voordracht van 10 minuten te houden. In de week daarna, week 46, is er geen college. Studenten werken dan aan een het verbeteren van hun paper. Inleverdatum voor definitieve versie van de paper: 24 november 2010.
Het vak wordt vervolgens afgesloten met een schriftelijk tentamen.
De paper geeft toegang tot tentamen. Cijfer voor de paper bepaalt voor 30 % het eindcijfer, het schriftelijk tentamen voor 70 %.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van het programma, de leesopdrachten en de aanwijzingen voor paper en mondelinge presentatie.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

 • Appelrouth, S. & Edles, L.D. (2007) Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings. Pine Forge Press, 912 pp.
  Per bijeenkomst moeten bepaalde hoofdstukken vooraf gelezen worden. Informatie hierover wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Dr. Sabine Luning:
Tel: 071-527 6614, e-mail: sluning@fsw.leidenuniv.nl
Kamer 3A35, Pieter de la Courtgebouw
Spreekuur: Dinsdag 14.00-15.00

Prof. dr. Patricia Spyer:
Tel: 071 527 5348, e-mail: spyer@fsw.leidenuniv.nl
Kamer: 3A23, Pieter de la Courtgebouw