Studiegids

nl en

Inleiding in de Ontwikkelingssociologie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus biedt:

 • een korte inleiding van de discipline sociologie met aandacht voor basistheorieën en concepten, waarbij ook verschillen in nadruk duidelijk worden, in vergelijking met de culturele antropologie;

 • een verkenning van de manieren waarop het begrip ontwikkeling historisch en geografisch wordt uitgelegd en gemeten, alsmede een overzicht van de actoren die in het ontwikkelingsveld een rol spelen;

 • een overzicht van kernthema’s in de ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

 • Studenten kennis laten maken met de verschillende visies op ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde context met aandacht voor specifieke ontwikkelingsgerelateerde thema’s.

 • Studenten kennis laten maken met de basisbegrippen van de sociologie en met sociologische kernfiguren als Marx, Weber, Durkheim en Bourdieu.

Rooster

Er is per 3 september een roosterwijziging opgetreden bij de hoorcoleges van “Inleiding in Ontwikkelingssociologie”.
Hieronder bevindt zich het nieuwe rooster:

Hoorcolleges: 7 september t/m 26 oktober 2010, Pieter de la Courtgebouw:
Eerste bijeenkomst: dinsdag 7 september 13-15 uur, zaal SA41
Vervolgens elke donderdag 11-13 uur (zaal 1A20) en elke maandag 9-11 uur (zalen SA41 en 1A20). Op maandag 4 oktober is er geen college.

Werkgroepen: dinsdagen 21 september t/m 19 oktober 2010 (op 5 okt. geen werkgroep), 9-11 óf 13-15 uur, Pieter de la Courtgebouw,
zaalnummers en groepindeling worden via Blackboard bekendgemaakt

Mid-term quiz: vrijdag 1 oktober 2010, 15-16 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SC01

Tentamen: vrijdag 5 november 2010, 13-16 uur in de Hal van het Universitair Sportcentrum

Herkansing: vrijdag 14 januari 2011, 10-13 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges (30 uur = 45 sbu)

 • Werkgroepen (8 uur = 16 sbu)

 • Literatuur (438 blz. = 73 sbu)

 • Paper (450 woorden = 6 sbu)
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Mid-term quiz 20%

 • Sociologisch paper 20%

 • Tentamen 60%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

NB: niet alle hoofdstukken worden gelezen.

 • Cohen, R. and P. Kennedy (2007). Global Sociology, 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (293 blz. lezen)

 • Willis, K. (2005). Theories And Practices Of Development. London and New York: Routledge. (199 blz. lezen)

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Dr. Tessa Minter: 071- 527 3816, kamer 3A40 (Pieter de la Courtgebouw)
Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451, kamer 3A19 (Pieter de la Courtgebouw)