Studiegids

nl en

M&T 1: Onderzoeksvaardigheden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten zullen vraagstellingen onderzoeken, data verzamelen en de relatie tussen data en kennis analyseren door het toepassen van verschillende methoden en technieken van onderzoek.

Leerdoelen

 • formuleren van probleemstellingen

 • definiëren en operationaliseren van begrippen

 • hanteren van verschillende onderzoekstechnieken

 • relatie tussen vraagstellingen, methoden en kennis leren analyseren

Rooster

Hoorcolleges: dinsdagen 11-13 uur en donderdagen 15-17 uur, van 1 februari t/m 24 maart 2011, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45 (LET OP: college van 10 februari vindt plaats in SA41 !)

Practica: woensdagen 2 februari t/m 23 maart 2011
van 10-11 uur registratie aanwezigheid in zaal SB45
van 11-14 uur uitvoeren van praktische oefeningen

Werkgroepbijeenkomsten (x3) op donderdagmiddag, ingeroosterd bij Academische Vaardigheden

Tentamen vrijdag 1 april 2011, 13-16 uur in Zaal A van het Universitair Sportcentrum

Herkansing vrijdag 6 mei 2011, 10-13 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 16 × 2 uur (48 sbu)

 • werkgroep 3 × 2 uur (12 sbu)

 • pracicum 8 × 3 uur (24 sbu)

 • opdrachten

 • literatuur

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en korte open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal: literatuur en powerpoints. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

 • Russel Bernard, H. “Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches”, Altamira Press, 4e editie (dit boek is aan te schaffen via Itiwana)

 • Zie Blackboard voor aanvullende teksten

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Dr. M. Maeckelbergh mmaeckelbergh@fsw.leidenuniv.nl