Studiegids

nl en

Inleiding in de Statistiek en SPSS

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Rooster

Hoorcolleges: maandagen en woensdagen 9-12 uur, van 4 april t/m 25 mei 2011, Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Practica: woensdagen 13-15 uur, van 6 april t/m 25 mei 2011
Pieter de la Courtgebouw, zalen 1A26, 1A28, 1A30

Tentamen: woensdag 1 juni 2011, 13-16 uur, de Hal van het Universitair Sportcentrum

Herkansing: woensdag 22 juni 2011, 10-13 uur, Pieter de la Courtgebouw, zaal 1A20

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur (deel boek + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (open boek tentamen met meerkeuze vraagstukken) over collegestof, syllabus en opgaven; het tentamen vindt plaats direct na de cursus. Het tentamen telt voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd;

 • Het verzorgen van een werkboek met de verplichte practicumopgaven; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Boek: Jane Fielding en Nigel Gilbert (2006), Understanding Social Statistics. London: SAGE Publications [ISBN 0 4129 1054 4]. 2e druk of later.

 • Syllabus met opgaven (wordt via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld. Dit geldt met name voor het boek van H. Russell Bernard (2006), Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Lanham: AltaMira Press.

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Franklin Tjon Sie Fat tjon@fsw.leidenuniv.nl