Studiegids

nl en

Academische vaardigheden 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur in een bibliotheek en via internet

 • Het leren gebruiken van concepten die noodzakelijk zijn bij de productie van academische teksten, inclusief het leren toepassen van een consistent verwijzingssysteem aan de hand van concrete toepassingen (o.a. een theoretisch kader)

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

 • Het leren reflecteren op eigen werkwijze(n) in relatie tot de resultaten in studie en onderzoek

Rooster

Hoorcolleges: dinsdagen 13-15 uur, van 1 februari t/m 3 mei 2011 (en daarna als AV2 van 10 t/m 24 mei 2011)
Pieter de la Courtgebouw, zaal SB45

Werkgroepen: donderdagen 3 februari t/m 5 mei 2011 (en daarna als AV2 van 12 t/m 26 mei 2011)
Groepen 1-3: 11-13 uur, zalen 2A36, 2B36 en SA09
Groepen 4-6: 13-15 uur, zalen SA35, SB36 en SA22/SB19

Excursie naar het IISG te Amsterdam: 7 april 2010 (datum nog onder voorbehoud)

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor Academische Vaardigheden 1 én 2 (AV1 en AV2).
Totaal AV1 + AV2 = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 15 × 2 uur = 45 sbu

 • werkgroepen van 10 × 2 uur = 40 sbu

 • bibliotheekpracticum 1 × 3 uur = 3 sbu

 • excursie 1 × 8 uur = 8 sbu

 • schriftelijke opdrachten 15.000 woorden (25 blz) = 200 sbu

 • literatuur 750 pagina’s = 124 sbu

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten

 • verplichte deelname aan excursie en practica

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor AV1 én 2)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Gerritsen, R. en M. Onneweer Wetenschap schrijven – Handleiding voor de BA-student in de Sociale Wetenschappen (versie 2011, verschijnt op Blackboard).

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook)

 • Harrison, F. (2002) ‘Unraveling “Race” for the Twenty-First Century’ in: J. MacClancy (ed.) Exotic No More Chicago IL, University of Chicago Press: 145-166.

 • Nelson, D. (1999) A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala Berkeley, University of California Press: 206-244. (NB: het betreft hier hoofdstuk 6: ‘Bodies that Splatter: Gender, “Race”, and the Discourses of Mestizaje’)

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place Princeton NJ, Princeton University Press.

 • teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Aanmelden

Studenten hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996