Studiegids

nl en

Hettitisch II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Verplichte voorkennis voor dit vak: Hittitisch I en Inleiding Indo-Europees.

Beschrijving

In dit college zullen we dieper ingaan op de historische grammatica van het Hittitisch en de verwantschap tussen het Hittitisch en de andere Indo-Europese talen. Daarnaast zullen we kennismaken met de andere Anatolische talen (voornamelijk Pala?h Luwisch (in spijkerschrift en hi?glyfisch) en Lycisch) en hun betekenis voor de reconstructie van het Proto-Anatolisch.

Dit vak staat los van het vak ‘Hittitische Lectuur’, maar is daar zeer goed samen mee te volgen.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk of mondeling tentamen aan het eind van de cursus

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens college bekendgemaakt

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. A. Kloekhorst