Prospectus

nl en

Hettitisch II

Course
2010-2011

In dit college zullen we dieper ingaan op de historische grammatica van het Hittitisch en de verwantschap tussen het Hittitisch en de andere Indo-Europese talen. Daarnaast zullen we kennismaken met de andere Anatolische talen (voornamelijk Pala?h Luwisch (in spijkerschrift en hi?glyfisch) en Lycisch) en hun betekenis voor de reconstructie van het Proto-Anatolisch.

Verplichte voorkennis voor dit vak: Hittitisch I en Inleiding Indo-Europees.

Dit vak staat los van het vak ‘Hittitische Lectuur’, maar is daar zeer goed samen mee te volgen.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Werkcollege

A la carte and contract teaching

Mits Hettitisch I (BIEHET1) is afgerond.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Required reading

Wordt tijdens college bekendgemaakt

Examination

Schriftelijk of mondeling tentamen aan het eind van de cursus