Studiegids

nl en

Lyrik von Goethe bis Grünbein (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor de BA-studenten Duite taal en cultuur gelden de overgangsregels die in de studiegids vermeld zijn. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate
passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

Dit college geeft aan de hand van belangrijke dichters een overzicht van de Duitse poëzie van de Klassik (eind 18e eeuw tot heden). Er wordt tevens aandacht
besteed aan de ontwikkeling van poëtologische opvattingen. De deelnemers zullen bovendien uitvoerig worden getraind in het “handwerk” van de poëzieanalyse.

Leerdoelen

Studenten:

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de ontwikkeling van de Duitstalige poëzie van de 18e eeuw tot heden;

  • beschikken over kennis van en inzicht in een smal maar representatief corpus van primair literatuur uit bovengenoemde periode;

  • zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde niet-complexe onderzoeksvragen formuleren;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (20%)
Werkstuk (80%)

Blackboard

Literatuur

  • Der Neue Conrady. Das große deutsche Gedichtbuch. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Düsseldorf – Zürich (Artemis und Winkler) 2000 (ISBN 3538068941, 39,88 EUR);

sekundäre Literatur wird rechtzeitig vor Beginn bekannt gegeben und zur Verfügung gestellt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Prof.dr. A. Visser