Studiegids

nl en

Wolfram von Eschenbach, Parzival (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Actieve kennis van de Duitse taal op niveau C1. Bereidheid om zich in middelhoogduits tekstmateriaal te verdiepen en daartoe zo nodig te werk te gaan met behulp van grammatica en woordenboek.

Beschrijving

In het hoor-/werkcollege over de ‘Parzival’ van Wolfram von Eschenbach verdiepen wij ons in deze zeer complexe tekst. Door close reading van tekst-passages en vergelijking met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek willen wij aan de tekst zelf nieuwe, opvallende aspecten ontdekken.
Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

Bestudering van de Parzival van Wolfram von Eschenbach, met focus op moeilijke en multi-interpretabele tekstpassages met het doel, nieuwe inzichten over het werk als geheel te winnen.
Leermiddelen: tekstuitgave(n); grammatica en woordenboek Middelhoogduits; secundaire literatuur
Werkwijze; de docent geeft een zevental inleidende hoorcolleges; daarmee verbonden zijn (afzonderlijke) werkcolleges voor bachelor- en masterstudenten waarin close reading en tekstinterpretaties centraal staan, mede op basis van bestaand onderzoek. Studenten bereiden – in overleg met de docent – de sessies inhoudelijk voor.

Leerdoelen

  • De student heeft een gedegen kennis van Wolframs von Eschenbach ‘Parzival’ naar inhoud, vorm en achtergronden;

  • de student is op de hoogte van de gangbare wetenschappelijke interpretaties van (delen van de ) tekst en van de ter discussie staande interpretatie-problemen;

  • de student is in staat zelfstandig nieuwe vragen aan tekstonderdelen en aan het werk als geheel te stellen

  • de student kan op eenvoudig (Bachelor) / gemiddeld (Master) niveau filologische arbeid aan een middelhoogduitse tekst verrichten, d.w.z. met behulp van grammatica, woordenboek en secundaire literatuur interpretatief commentaar geven bij moeilijke en multi-interpretabele tekstpassages om zo te komen tot interpretatievoorstellen voor meer omvangrijke tekstgedeelten c.q. de tekst als geheel.

  • De student is gemotiveerd geraakt voor het lezen van middelhoogduitse literatuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast
Werkgroepsessies en hoorcollege: 7×3 uur =21 uur
Voorbereiding colleges: 79 uur
Werkstuk: 40 uur

Toetsing

Presentie en actieve participatie;
Presentatie(s) in werkcollege
Paper

Blackboard

Literatuur

Nader op te geven Parzival-tekst;
Middelhoogduitse grammatica en woordenboek
Nader op te geven secundaire literatuur

Aanmelden

Via uSis.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs