Studiegids

nl en

Duitse religieuze literatuur van de 11e en 12e eeuw (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Acrtieve en passieve beheersing van het Duits op niveau C1

Beschrijving

De Duitse religieuze literatuur van de vroege middeleeuwen (11e en 12e eeuw) omvat een niet onaanzienlijk aantal genres en tal van minder bekende teksten, die echter een diepergaande studie meer dan waard zijn. Nog te weinig is bekend van individuele werken en hun betekenis voor de religieuze literatuur van de latere middeleeuwen in Duitsland en de Nederlanden. Bovendien hebben wij nog weinig zicht op de geest en mentaliteit van waaruit deze vroege religieuze teksten in de volkstaal zijn ontstaan. Wat is de “Sitz im Leben” van het Ezzolied, het Annolied, de Kaiserchronik, de vele visioenen, de gedichten over hemel, hel en het Laatste Oordeel, de levens van Jezus, de Maria-liederen en de verhalen over Oude en Nieuwe Testament?
In het college zullen wij een aantal van deze teksten nader bekijken en trachten te achterhalen hoe zij met andere teksten en periodes verbonden zijn.

Leerdoelen

  • Studenten hebben een globaal overzicht van de behandelde periode en de daarin voorkomende religieuze teksten, alsmede van de literaire genres;

  • Studenten hebben een gedegen kennis van een of enkele van deze teksten;

  • Studenten kunnen de teksten plaatsen in het gehele spectrum van de Duitse middeleeuwse literatuur en verbanden leggen met de literatuur van voorafgaande en volgende periodes;

  • Studenten kunnen verbanden leggen met niet-religieuze genres uit dezelfde periode.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Presentie en actieve participatie
Werkstuk

Blackboard

Blackboard als algemeen communicatiemiddel

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs