Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

P-werkgroep I: Bronnen en Literatuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de werkgroep worden verschillende teksten besproken met betrekking tot beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst. Het gaat om zowel bronnen als literatuur. De studenten bereiden een bespreking van teksten voor en moeten deze kunnen presenteren in de les. Tevens worden er een schriftelijke opdrachten gemaakt

Leerdoelen

Kennismaking met het analyseren van bronnen met betrekking tot zelfstandig kunsthistorisch onderzoek. Kennismaking met het analyseren van literatuur met betrekking tot zelfstandig kunsthistorisch onderzoek. Kennismaking met het zoeken van relevante literatuur in bibliotheken. Het aanleren van kunsthistorische bron- en literatuurvermelding voor een schriftelijk verslag

Rooster

Rooster
2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht. (Zie hiervoor het examenreglement)

Toetsing

Schriftelijke analyses van bronnen en literatuur

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor Literatuur.

Literatuur

Via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis.
h3. Contact

Dr. M. Keblusek

Opmerkingen

Studielast
5 ects