Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

PG: Het utopische denken in de westerse architectuur en stedenbouw van de 18e t/m de 20e eeuw

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse behaald en alle tweede jaars werkcolleges gedaan

Beschrijving

In dit werkcollege wordt het zogenaamde utopisch denken in de stedenbouw en architectuur onderzocht. Na een inleidend college over theorieën over de utopische stad uit de Klassieke Oudheid en Renaissance/Barok, wordt een sprong gemaakt naar de late 18de, de 19de en 20ste eeuw: de theoretische achtergronden èn de praktijk van utopistische projecten van progressieve fabriekseigenaren, filosofen, stedenbouwkundigen, architecten en kunstenaars worden geanalyseerd: bijvoorbeeld Saltaire (Ledoux), de fabrieksnederzettingen van Robert Owen in Schotland en Amerika, de ‘Phalanstères’ van Fourier in Frankrijk, de nederzetting van Henry Ford in Brazilië; voor Nederland kunnen we denken aan: het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen, het Agnethapark in Delft, proefprojecten in het Gooi (Frederik van Eeden), Tuindorp ´t Lansink in Hengelo, Griensveen/Helenaveen en Batadorp.

Literatuur: wordt via Blackboard bekend gemaakt; behalve van recente publicaties zal vooral gebruik worden gemaakt van bronteksten.
Excursie: er wordt in overleg met de studenten een binnenlandse excursie georganiseerd

Leerdoelen

Studenten verwerven:

  • inzicht in de geschiedenis van het utopisch denken in de architectuur en stedenbouw door de eeuwen heen;

  • inzicht in de sociaal-historische achtergronden van het ontstaan van belangrijke utopische projecten uit de 18de-20ste eeuw;

  • het tot in detail analyseren van belangrijke voorbeelden van gebouwde en niet gebouwde voorbeelden van utopieën in Nederland, Europa en de VS, 18de- 20ste eeuw;

Studenten leren:

  • kritische omgang met bronnen en literatuur

  • het formuleren van originele onderzoeksvragen

  • presenteren van onderzoek door middel van een referaat met powerpoint

  • het verwoorden van de resultaten van eigen onderzoeksvragen in werkstuk

  • het feed back geven op elkaar werk

Rooster

Rooster 2010-2011 BA 3
Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw Dr. J.G. Roding

Opmerkingen