Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

WC: Receptie van Lucas van Leyden in de prent- en tekenkunst van de zeventiende en achttiende eeuw

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In 2011 wordt in de Lakenhal een grote tentoonstelling gehouden over Lucas van Leyden en tijdgenoten. In het kielwater daarvan zal in dit werkcollege de receptie van Lucas van Leyden worden onderzocht in de prent- en tekenkunst van de zeventiende en achttiende eeuw. Het uitgangspunt is het materiaal uit de bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

Deze werkgroep legt in vervolg op het werkgroeponderwijs van het eerste jaar een verdere basis voor het verrichten van kunsthistorisch onderzoek. De student leert dit onderzoek te presenteren in een helder en goed opgebouwd mondeling en schriftelijk verslag. De student leert te werken met kunsthistorische vakliteratuur en de vergelijkende analyse van artefacten. De student leert deze bronnen te analyseren en een oordeel te geven over de kwaliteit en de betrouwbaarheid ervan.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit vak te vinden is.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Actieve mondelinge participatie en wetenschappelijk verantwoorde catalogustekst van 3500 woorden

Blackboard

Ja

Literatuur

Gedurende de bijeenkomsten zullen leeswijzers worden uitgereikt. Een of twee excursies zullen deel uitmaken van het werkcollege.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Drs. N.L. Bartelings
N.L.Bartelings@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen