Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

WC: Kunstnijverheid en Vormgeving: Imagining Interiors 1600-2000

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Zie studiegids en Examenreglement.

Beschrijving

Hoe worden interieurs verbeeld in diverse media? Schilderijen, tijdschriften, film, elk visueel medium gebruikt interieurs op eigen wijze. In deze werkgroep wordt onderzocht hoe de verbeelding van interieurs door de eeuwen heen verandert en wat verschillende media bijdragen aan de interieurgeschiedenis. De werkgroep gaat uit van het boek Imagined Interiors: representing the domestic interior since the renaissance (2006).

Leerdoelen

Studenten leren onderzoek te doen naar een onderwerp van kunstnijverheid in brede zin, in dit geval interieurs. Zij leren deze op wetenschappelijke wijze te bestuderen, wetenschappelijke teksten erover te analyseren en mondeling en schriftelijk verslag te doen van hun werkwijze.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk

Blackboard

nvt

Literatuur

Aanschaffen voor het begin van het college:

  • J. Aynsley, Ch. Grant (eds), Imagined Interiors: representing the domestic interior since the renaissance, Londen: V&A publications, 2006.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

Studielast
5 ects